StartsidaKlinikenHistoriaHälsorådBhlg/ButikDiplom & CerifikatDiagnosmetoderKontaktSamarbetspartners

DIAGNOSMETODER:

IRISDIAGNOSTIK:
ALLERGITEST:
KINESIOLOGI:
HÅRMINERALANALYS:
BLODTRYCK:
PULSDIAGNISTIK:
FRÅGEFORMULÄR:

Hårmineralanalys
Hårmineralanalysen är en mätmetod som mäter mängden mineraler i håret. Det insamlade hårprovet,
som tas genom att klippa ca 2-3 cm av håret i nackpartiet, skickas till Trace Elements, Inc.
som är ett federalt auktoriserat laboratorium. Där prepareras håret, för att sedan genom en mängd
olika kemiska och högtempererade processer genomgå en mycket avancerad och högsofistikerad analys av mineralinnehållet. Mängden mineraler i håret speglar mineralmängden i kroppen.

Fördelar med hårmineralanalysen:
- Hårprovet går enkelt och snabbt att samla in och är helt smärtfritt.
- Håranalysen är relativt billig jämfört med andra analysmetoder.
- Långvariga förändringar i kroppens mineralbalans upptäcks lättare i hår än i blod.
- Koncentrationen av de flesta spårämnen är signifikativt högre i hår än i blod.
- Håret visar kroppens biokemi under en längre tidsperiod.
- I en vetenskaplig studie från 1980 (# 600/3-8-089) fastslår EPA i USA
(Environmental Protection Agency) att hår är en lämplig vävnad att använda för att mäta eventuell tungmetallsbelastning i kroppen.